Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Poetycki traktat filozoficzny złożony z 30 sonetów. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wrzechświata, życia, człowieka. Inspirowany przez filozofów XIX w. od Hegla do neokantystów. Asnyk nadał swym rozważaniom kształt systemu, w którym usiłował powiązać elementy filozofii romantycznej z pozytywistyczną, scjentyzmem, formułując zarazem program ideowy. Podstawą filozoficzną jego idei stał się spirytualistyczny ewolucjonizm i przekonanie, że cierpienie, a nawet śmierć są czynnikami rozwoju. W ten sposób poeta znalazł m.in. wytłumaczenie klęski narodu i dostrzegł w epoce pracy organicznej konieczność historyczną. Zasadnicze elementy ideowego programu Asnyka to utrzymywanie duchowej więzi między pokoleniami, kultywowanie ideałów romantyzmu, wypełnianie obowiązków wobec społeczeństwa, a zwłaszcza podtrzymywanie wiary w przyszłe odrodzenie Polski. Cykl wysoko oceniany przez krytyków, stanowi ciekawy przykład liryki filozoficznej XIX w. odznacza się rozległością myśli, przejrzystością wywodów, prostotą języka oraz kunsztownym kształtem wiersza i strofy.

Literatura polska. Przewwodnik encyklopedyczny t.II


Nad głębiami / I


Nad głębiami / II


Nad głębiami / III


Nad głębiami / IV


Nad głębiami / IV


Nad głębiami / V


Nad głębiami / VI


Nad głębiami / VII


Nad głębiami / VIII


Nad głębiami / IX


Nad głębiami / X


Nad głębiami / XI


Nad głębiami / XII


Nad głębiami / XIII


Nad głębiami / XIV


Nad głębiami / XV


Nad głębiami / XVI


Nad głębiami / XVII


Nad głębiami / XVIII


Nad głębiami / XIX


Nad głębiami / XX


Nad głębiami / XXI


Nad głębiami / XXII


Nad głębiami / XXIII


Nad głębiami / XXIV


Nad głębiami / XXV


Nad głębiami / XXVI


Nad głębiami / XXVII


Nad głębiami / XXVIII


Nad głębiami / XIX


Nad głębiami / XXX