Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Nad głębiamiPoetycki traktat filozoficzny złożony z 30 sonetów. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wrzechświata, życia, człowieka. Inspirowany przez filozofów XIX w. od Hegla do neokantystów. Asnyk nadał swym rozważaniom kształt systemu, w którym usiłował powiązać elementy filozofii romantycznej z pozytywistyczną, scjentyzmem, formułując zarazem program ideowy. Podstawą filozoficzną jego idei stał się spirytualistyczny ewolucjonizm i przekonanie, że cierpienie, a nawet śmierć są czynnikami rozwoju. W ten sposób poeta znalazł m.in. wytłumaczenie klęski narodu i dostrzegł w epoce pracy organicznej konieczność historyczną. Zasadnicze elementy ideowego programu Asnyka to utrzymywanie duchowej więzi między pokoleniami, kultywowanie ideałów romantyzmu, wypełnianie obowiązków wobec społeczeństwa, a zwłaszcza podtrzymywanie wiary w przyszłe odrodzenie Polski. Cykl wysoko oceniany przez krytyków, stanowi ciekawy przykład liryki filozoficznej XIX w. odznacza się rozległością myśli, przejrzystością wywodów, prostotą języka oraz kunsztownym kształtem wiersza i strofy.

Literatura polska. Przewwodnik encyklopedyczny t.II

Nad głębiami / I
Nad głębiami / II
Nad głębiami / III
Nad głębiami / IV
Nad głębiami / IV
Nad głębiami / V
Nad głębiami / VI
Nad głębiami / VII
Nad głębiami / VIII
Nad głębiami / IX
Nad głębiami / X
Nad głębiami / XI
Nad głębiami / XII
Nad głębiami / XIII
Nad głębiami / XIV
Nad głębiami / XV
Nad głębiami / XVI
Nad głębiami / XVII
Nad głębiami / XVIII
Nad głębiami / XIX
Nad głębiami / XX
Nad głębiami / XXI
Nad głębiami / XXII
Nad głębiami / XXIII
Nad głębiami / XXIV
Nad głębiami / XXV
Nad głębiami / XXVI
Nad głębiami / XXVII
Nad głębiami / XXVIII
Nad głębiami / XIX
Nad głębiami / XXX
Adam Asnyk - studia, matura, korepetycje i konsultacje on-line
Matura i studia z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies