Tym, którzy smutni - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tym, którzy smutni, którzy zgnębieni
W milczeniu tylko i cierpią, i giną,
Tym dla serc trzeba jaśniejszych promieni
Nad idealną świecących krainą,

Im zimne słowa mędrców nie wystarczą
I praw koniecznych bezwzględna powaga
Nie będzie dla nich osłoną ni tarczą,
Gdy serce gwałtem szczęścia się domaga.

Trzeba im pociech, których nie da życie;
Trzeba anielskich uśmiechów w błękicie;
Trzeba litosnej nad światem opieki;
Trzeba miłości wiecznej, choć dalekiej...

Oznacz znajomych, którym może się przydać




  Dowiedz się więcej
1  Ach, jak mi smutno - analiza i interpretacja
2  Adam Asnyk – biografia
3  Analiza porównawcza utworów Oda do młodości i Do młodych



Komentarze
artykuł / utwór: Tym, którzy smutni







    Tagi: